“İİT Üyesi Devletlerde KOBİ’lerin İhracatının Teşvik Edilmesi: Ticareti Teşvik Kuruluşlarının Rolü”
(20 Haziran 2013, Ankara)

  1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm
  2. Ticarete ilişkin İSEDAK Stratejisi
  3. İİT Ülkelerine yapılan İhracatta KOBİ’lerin karşılaştığı Engeller
  4. İİT Ülkelerine yapılan İhracatta KOBİ’lerin karşılaştığı Engeller
  5. KOBİ’lerin ihracatının Teşvik Edilmesinde Ticareti Teşvik Kuruluşlarının Rolü
  6. KOBİ’lerin İhracatının Finansmanında En İyi Uygulamlar
  7. Üye Devlet Sunumları
  8. Çok Taraflı Ticareti Teşvik Ajanslarının Rolü (MTPAs)
  9. Çok Taraflı Ticareti Teşvik Ajanslarının Rolü (MTPAs)
  10. İlerleme Yolu: Yeni İSEDAK Proje Döngüsü Yönetiminin Kullanılması