Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının daimi başkanlığını yürüttükleri, 57 üye ve 5 gözlemci üyesi olan İSEDAK’ın 31. Bakanlar Toplantısı 23-26 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçilerinin Kurduğu Tarımsal Örgütler Arasında Bilgi Ağı ve Veri Tabanının Kurulması” başlıklı proje kapsamında, 16-17 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da 24 üye ülkeden temsilcilerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da, katılımcılar, ülkelerindeki tarım sektörünün durumu, tarımsal üreticilerin genel profili, üretilen ve ticareti yapılan başlıca ürünler, aile çiftçileri ve tarımsal üretici örgütlerinin durumu (organizasyon yapısı, ürün desenleri, üretim kapasiteleri) hakkında bilgi vermişlerdir. Çalıştay sonrasında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan çeşitli tarım kooperatiflerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Surinam Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Good Agricultural Practices (GAP) for Greenhouse vegetable Crops; Principles for tropical climate areas” başlıklı proje kapsamında, 28 Eylül- 9 Ekim 2015 tarihleri arasında bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğiticilerin eğitimi şeklinde düzenlenen programa ülkenin üç farklı bölgesinden toplam 30 kişi katılmıştır. Söz konusu programda, katılımcılara genel sera yönetimi, bitki çoğaltma ve fidanlık yönetimi konusunda eğitim verilmiştir.

Türkiye Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Measuring and Benckmarking of “PMPI (Passenger Movement Performance Index) among the OIC Countries” başlıklı proje kapsamında, proje ekibi tarafından Ağustos ayı içerisinde partner ülke olan Fas’a çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Söz konusu ziyarette, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Faslı yetkililerle paylaşılmış, endekse ilişkin model ve girdileri anlatılmış, modelin avantajları/dezavantajları tartışılmış, çeşitli sorunlara yönelik öneriler getirilmiş ve iki ülke yetkililerinin karşılıklı yorum ve görüşlerini içeren verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Improving the income of small and medium scale farmers in OIC Member States through Integrated Farming System” başlıklı proje kapsamında, proje ekibi tarafından Ağustos ayı içerisinde partner ülkelere (Gambiya, Sudan, Mısır) çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaretlerde, proje ekibi tarafından entegre tarım sistemleri konusunda partner ülkelerde yapılan çalışmalar incelendi. Ziyaretler sonrası, 9 yabancı ve 21 ulusal katılımcının katılımıyla Endonezya’da 31 Ağustos-19 Eylül tarihleri arasında Entegre Tarım Sistemleri konusunda üç haftalık bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında, toplam 30 kişiye eğitim verildi ve saha ziyaretlerinde edinilen tecrübeler katılımcılarla paylaşıldı.