Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçilerinin Kurduğu Tarımsal Örgütler Arasında Bilgi Ağı ve Veri Tabanının Kurulması” başlıklı proje kapsamında, 16-17 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da 24 üye ülkeden temsilcilerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da, katılımcılar, ülkelerindeki tarım sektörünün durumu, tarımsal üreticilerin genel profili, üretilen ve ticareti yapılan başlıca ürünler, aile çiftçileri ve tarımsal üretici örgütlerinin durumu (organizasyon yapısı, ürün desenleri, üretim kapasiteleri) hakkında bilgi vermişlerdir. Çalıştay sonrasında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan çeşitli tarım kooperatiflerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.