İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Borç Yönetiminin İyileştirlmesi” temasıyla 30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 19 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, , IDB, SESRIC, Dünya Bankası, OECD, IIFM, İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası ve İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde kamu borç yönetimi konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Borç Yönetiminin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Finansal Genel Görünüm 2016” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 9. Toplantısı, 16 Mart 2017 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Genişbant Internet Yaygınlığının Arttırılması” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 12 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Gabon, Gambia, Gine, Irak, Kazakistan, Malezya, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Orange, Türk Telekom, Türkcell ve Vodafone temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, genişbant internet yaygınlığı alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, genişbant internet yaygınlığının arttırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Genişbant Internet Yaygınlığının Arttırılması” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Durum 2016” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9.Toplantısı, “İİT Üyesi Devletlerde Tek Pencere Sistemleri” temasıyla 9 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 26 Üye Devlet toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, SESRIC, SMIIC, ITFC, WCO, UNESCAP ve UND temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde tek pencere sistemleri konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Devletlerde Tek Pencere Sitemleri” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2016” isimli Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: