İİT Üyesi Devletlerde Tek Pencere Sistemleri
(9 Mart 2017, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm 2016

2. Tek Pencere Sistemleri: Kavramsal Çerçeve ve Küresel Eğilimler ve Uygulamalar

3. İİT Üyesi Devletlerde Tek Pencere Sistemleri: Mevcut Durum, Seçilmiş Vaka Çalışmaları ve Tavsiyeler

4. Tek Pencere Sistemleri ile ilgili Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanımı

6. Üye Devletlerde Başarı Hikayeleri

7. Uluslararası Kuruluşlar ve Özel Sektör Çabaları