İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Borç Yönetiminin İyileştirilmesi
(30 Mart, 2017, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2016

2. Kamu Borç Yönetiminde Küresel Uygulamalar

3. İİT Üyesi Ülkelerde Kamu Borç Yönetimi, Seçilmiş Vaka Analizleri ve Politika Tavsiyeleri

4.  Üye Ülkelerin Kamu Borç Yönetimi Hakkındaki Politika Sorularına Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma

6. Üye Ülke Sunumları

7. OECD Ülkelerinin Kamu Borç Yönetimindeki Avantajları

8. Dünya Bankası Kamu Borç Yönetimi Kapasite Geliştirme Aktiviteleri

9. Kamu Borç Yönetimi Araçı olarak Kamu Sukuku

10. Kamu Sukukun Düzenli İhracı için Kurumsal Çerçeve