İİT Üyesi Ülkelerde Genişbant Internet Yaygınlığının Arttırılması
(16 Mart 2017, Crowne Plaza Oteli, Ankara)

1. Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm: Dünyada ve İİT Ülkelerinde Telekomünikasyon Sektörünün Genel Görünümü

2. Genişbant Internet için Kavramsal Çerçeve ve Küresel Eğilimler

3. İİT Üyesi Ülkelerde Genişbant Internet Yaygınlığının Mevcut Durumu ve Seçilmiş Vaka Çalışmaları

4. İİT Üyesi Ülkelerde Genişbant Internet Yaygınlığının Arttırılması ile ilgili Politika Sorularına Üye Ülkelerin Yanıtları

5. İSDEAK Proje Finansmanından Yararlanma

6. Üye Devlet Sunumları

7. Özel Sektör/Uluslararası Kuruluşlar Perspektifi

Sunum: “Afrika Grubu Üye Ülkelerde Genişbant Internet Yaygınlığı konusunda ‘Orange’ Deneyimi

Sunum: “Türkiye’de Sabit Genişbant Internet Yaygınlığının Arttırılması”

Sunum : “Mobil Genişbant Yaygınlığının Arttırılması: En İyi Uygulamalar ve Zorluklar”

Sunum: “Genişbant Internet Yaygınlığı konusunda VODAFON’un Uluslararası Deneyimi”