İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 2. Toplantısı 26 Aralık 2013 tarihinde “İSEDAK Bölgesinde Sosyal Yardım Ağı Sistemlerinin Hedefleme Mekanizmaları” temasıyla Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Çalışma Grubuna kayıtlı olan 14 üye ülkeden temsilciler katılmıştır. Bunlar: Azerbaycan, Benin, Filistin, Gambiya, Irak, İran, Kamerun, Kuveyt, Mısır, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İKB, SESRIC, Dünya Bankası Ankara Ofisi ve Altındağ Belediyesi katılım sağlamıştır.

Üye ülke temsilcileri sosyal yardım ağı sistemlerinin hedefleme mekanizmalarına ilişkin ülkelerindeki tecrübeleri, kazanımları ve sorunları tartışmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İSEDAK Bölgesinde Sosyal Yardım Ağı Sistemlerinin Hedefleme Mekanizmaları” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2013” Toplantıya sunulmuştur.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:

The 2nd Meeting of the COMCEC Agriculture Working Group was held on December 19th, 2013 in Ankara, Turkey with the theme of “Encouraging Foreign Direct Investments (FDIs) in the COMCEC Region for Increasing Agricultural Productivity”

The Meeting was attended by the representatives of 10 Member States, which have notified their focal points for the Agriculture Working Group namely, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Palestine, Pakistan, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey and Uganda. Representatives of the COMCEC Coordination Office, SESRIC, representatives from private sector and some other guests have also attended the Meeting.

The Representatives of the Member States have shared their experiences, achievements and challenges regarding agricultural foreign direct investments in their respective countries. The Meeting has considered the Studies “Increasing Agricultural Productivity: Encouraging Foreign Direct Investments in the COMCEC Region” commissioned by the COMCEC Coordination Office and the “COMCEC Agriculture Outlook 2013” prepared by the COMCEC Coordination Office.

For further information regarding the Meeting, follow the links below:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun İlk Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Sermaye Akışlarının Arttırılması” temasıyla 12 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını iletmiş olan ve aralarında Burkina Faso, Kamerun, Ürdün, Kuveyt, Moritanya, Umman, Senegal, Sudan, Gambiya, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda ve Yemen’in de bulunduğu 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İSEDAK Üye Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra bazı konuklar da toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, İSEDAK Bölgesi’nde sermaye akışlarının arttırılması ile ilgili kendi ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan ”İSEDAK Üye Ülkelerinde Sermaye Akışlarının Arttırılmasına Yönelik Engeller ve Fırsatlar” ve ”İSEDAK Mali İşbirliği Görünümü 2013” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: