İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun İlk Toplantısı, “İSEDAK Bölgesi’nde Sermaye Akışlarının Arttırılması” temasıyla 12 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını iletmiş olan ve aralarında Burkina Faso, Kamerun, Ürdün, Kuveyt, Moritanya, Umman, Senegal, Sudan, Gambiya, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda ve Yemen’in de bulunduğu 14 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İSEDAK Üye Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra bazı konuklar da toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, İSEDAK Bölgesi’nde sermaye akışlarının arttırılması ile ilgili kendi ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan ”İSEDAK Üye Ülkelerinde Sermaye Akışlarının Arttırılmasına Yönelik Engeller ve Fırsatlar” ve ”İSEDAK Mali İşbirliği Görünümü 2013” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: