“ Tarımsal Üretkenliğin Artırılması için İSEDAK Bölgesinde Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Teşvik Edilmesi ”
(19 Aralık 2013, Ankara)

1. İSEDAK Tarım Genel Görünümü Raporu

  • Dr. Taylan KIYMAZ, Direktör, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

2. Tarımsal Verimliliğin Arttırılması: İSEDAK Bölgesinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Teşvik Edilmesi

  • Matthijs WEEINK, Yönetici, Investment Consulting Associates (ICA)
  • Charles KRAKOFF, Uzman, Investment Consulting Associates (ICA)

3. Üye Ülke Sunumları

4. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Konusunda Özel Sektörün Düşünceleri