İSEDAK Bölgesinde Sosyal Güvenlik Ağı Sistemlerinin Hedef Mekanizmaları
(26 Aralık 2013, İstanbul)

1. İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm Raporu 2013

  • Hande Hacımahmutoğlu, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

2. İSEDAK Bölgesinde Sosyal Güvenlik Ağı Sistemlerinin Hedef Mekanizmaları

  • Sırma Şeker, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi
  • Hande Hacımahmutoğlu, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

3. Üye Ülke Sunumları

4. Yoksullara Yönelik Hedeflemeler Konusunda Yerel Yönetimlere/Uluslararası Kalkınma Kuruluşlarına Düşen Görev