İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında 2016 Uygulama Dönemi için mali destek almaya hak kazanan projelerin irtibat kişileri ve koordinatörlerine İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve Türkiye Kalkınma Bankası tarafından projelerin uygulamasına yönelik bir eğitim verilmiştir. Eğitim 29-30 Mart 2016 tarihlerinde Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 7. Toplantısı, 24 Mart 2016 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Bakım Onarımının Geliştirilmesi” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 15 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Endonezya, Fas, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Katar, Kuveyt, İran, Özbekistan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. İslam Kalkınma Bankası (IDB), SESRIC, Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF), Ecorys ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, yol bakım onarımı alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, ayrıca, bu alanda sağlanan hizmetlerin kalitesini arttırmak için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Bakım Onarımının Geliştirilmesi” ve “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2015” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

 

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 6. Toplantısı 17-18 Mart 2016 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya 28 Üye Devletin temsilcileri katılmışlardır. Bu ülkeler, sırasıyla, Afganistan, Azerbaycan, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cezayir, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Irak, Iran, Kamerun, Kuveyt, Maldivler, Moritanya, Mozambik, Nijer, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Türkiye, Uganda, Ürdün ve Özbekistan’dır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi, Türkiye Katılım Bankaları Derneği temsilcileri ile diğer bazı konuklar da toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler Temsilcileri kendi ülkelerinde İslami Finans Stratejilerinin geliştirilmesi konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve güçlükleri paylaşmışlardır. Toplantıda, ayrıca, 32. İSEDAK Bakanlar Toplantısının Görüş Alışverişi Oturumu ile ilgili hazırlıklar görüşülmüş ve 32. İSEDAK Oturumuna sunulacak bazı politika tavsiyeleri önerilmiştir. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkeler Mali Görünüm 2015” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayınız:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 7. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde Tarlada Gıda Kayıplarının Azaltılması” temasıyla 3 Mart 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya 15 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Bangladeş, Brunei Darrüselam, Filistin, Gabon, İran, Ürdün, Malezya, Moritanya, Özbekistan, Umman, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye’dir. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, FAO, Uluslararası Tropik Tarım Enstitüsü (IITA) ve TAT Gıda A.Ş. ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki hasat öncesi gıda kayıpları ile ilgili tecrübelerini, kazanımlarını ve sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Tarlada Gıda Kayıplarının Azaltılması” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2015” isimli çalışma sunulmuştur.

The Meeting has considered the Studies titled “Reducing On-Farm Food Losses in the OIC Member Countries” commissioned by the COMCEC Coordination Office and the “COMCEC Agriculture Outlook 2015” prepared by the COMCEC Coordination Office..

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: