İİT Üyesi Ülkelerde Tarlada Gıda Kayıplarının Azaltılması
(3 Mart, 2016, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2015

2. İİT Üyesi Ülkelerde Tarladaki Gıda Kayıplarının Genel Görünümü

3. İİT Üyesi Ülkelerde Tarladaki Gıda Kayıpları: Vak’a Analizleri

4. Tarlada Gıda Kayıplarının Azaltılması ile ilgili Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları

5. Üye Ülke Sunumları

6. İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi

7. Tarladaki Gıda Kayıplarının Azaltılmasında Uluslar arası Kuruluşlar ve Özel Sektörün Rolü