İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 7. Toplantısı, 24 Mart 2016 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Bakım Onarımının Geliştirilmesi” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 15 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Endonezya, Fas, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Katar, Kuveyt, İran, Özbekistan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. İslam Kalkınma Bankası (IDB), SESRIC, Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF), Ecorys ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, yol bakım onarımı alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, ayrıca, bu alanda sağlanan hizmetlerin kalitesini arttırmak için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Bakım Onarımının Geliştirilmesi” ve “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2015” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: