Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının daimi başkanlığını yürüttükleri, 57 üye ve 5 gözlemci üyesi olan İSEDAK’ın 32. Bakanlar Toplantısı 21-24 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

 

İSEDAK Proje Finansmanı Dördüncü Proje Teklif Çağrısı kapsamında sunulan proje önerilerine ilişkin kısa liste açıklanmıştır. Kısa liste için lütfen tıklayınız.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, sonraki aşamalarla ilgili olarak, projesi kısa listede yer alan odak noktalarıyla kısa bir süre içerisinde irtibata geçecektir.

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 8. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde Zorunlu Göç: Ev Sahibi Ülkeler Tarafından Uygulanan Politika Çerçevesi” temasıyla 3 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da Crowne Plaza Otel’de düzenlenmiştir.

Toplantıya 13 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Arnavutluk, Cezayir, Filistin, Gabon, Gambiya, Irak, Kamerun, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), KIZILAY, İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki zorunlu göç edenler ile ilgili tecrübelerini, kazanımlarını ve sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Zorunlu Göç: Ev Sahibi Ülkeler Tarafından Uygulanan Politika Çerçevesi” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2016: İİT Ülkelerinde Beşeri Kalkınma” isimli çalışma sunulmuştur.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı, 27 Ekim 2016 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Arttırılması” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Endonezya, Fas, Filistin, Gambiya, Gine, Katar, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan, Nijer, Nijerya, Türkiye ve Uganda’dır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Dünya Bankası (WB), SESRIC, AMEND, ECORYS&SWOV ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, karayolu emniyeti alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, karayolu emniyetinin arttırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Arttırılması” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Durum 2016” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı “Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri” temasıyla 20 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Crowne Plaza Otel’de düzenlenmiştir.

Toplantıya 15 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Afganistan, Azerbaycan, Burkina Faso, Cezayir, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, İran, Kamerun, Kuveyt, Senegal, Sudan, Tunus, Türkiye ve Uganda’dır. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, AAOIFI, SESRIC, GIFDC, TKBB ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki İslami finansla ile ilgili tecrübelerini, kazanımlarını ve sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerin Finansal Genel Görünümü 2016” isimli çalışma sunulmuştur.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması” temasıyla 13 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Crowne Plaza Otel’de düzenlenmiştir.

Toplantıya 13 üye ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler: Endonezya, Fildişi Sahilleri, Filistin, Gambiya, Irak, İran, Kamerun, Katar, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün’dür. Toplantıya ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası, FAO, Doğa Tohumculuk ve diğer bazı misafirler katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki hasat sonrası gıda kayıpları ile ilgili tecrübelerini, kazanımlarını ve sorunları tartışmışlardır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıplarının Azaltılması” isimli çalışma ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2016” isimli çalışma sunulmuştur.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

2015-GMBFINAN-131 numaralı “Towards and Improved Institutional Framework For Islamic Finance In the Gambia, Nigeria and Sierra Leone” başlıklı Gambiya finans projesinin bölgesel çalıştay aktivitesi 19-21 Eylül 2016 tarihlerinde Gambiya’nın başkenti Banjul’da  gerçekleştirilmiştir.

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8.Toplantısı, “Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi” temasıyla 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 18 Üye Devlet temsilcileri, sırasıyla, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Irak, Kazakhistan, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Türkiye toplantıya katılmışlardır.  İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Sınır-Ötesi Araştırma Derneği temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde sınır idareleri işbirliğinin iyileştirilmesindeki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2016” adlı Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Proje kapsamında Ürdün’ün başkenti Amman’da bir haftalık eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Filistin Tarım Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Silaj, Yem Blokları ve Hidroponik gibi Farklı Teknolojiler Kullanılarak Filistin, Ürdün ve Tunus’ta Küçükbaş Hayvan Üretiminin Artırılması” başlıklı proje kapsamında, 25-30 Ağustos 2016 tarihlerinde Amman’da Filistin, Ürdün ve Tunus’tan 9 temsilcinin katılımıyla bir eğitim programı (eğiticilerin eğitimi) gerçekleştirilmiştir. Programda katılımcılar konuya ilişkin kendi ülke tecrübelerini paylaşmış ve çeşitli saha uygulamaları gerçekleştirmiştir.

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 8.Toplantısı, “Müslüman Dostu Turizm (MFT): İİT Üyesi Ülkelerde MFT Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması” temasıyla 1 Eylül  2016 tarihinde Ankara’da (Türkiye) yapılmıştır.

Turizm Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet, Azerbaycan, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Endonezya, Filistin, İran, Katar, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Uganda toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT; SESRIC, SMIIC, Crescent Rating, Dinar Standard, Halal Inn ve Sofyan Hotels temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde MFT ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması alanındaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Müslüman Dostu Turizm(MFT): İİT Üyesi Ülkelerde İİT Üyesi Ülkelerde MFT Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Outlook 2016” adlı Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: