Müslüman Dostu Turizm(MFT): İİT Üyesi Ülkelerde MFT Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması’’ 
(1 Eylül 2016, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Turizm Genel Görünüm 2016

2. Müslüman Dostu Turizmde Küresel Eğilimler: Küresel Müslüman Seyahat Endeksi 2016

3. İİT Üyesi Ülkelerde MFT Ürünleri/Hizmetleri ve Pazarlama Stratejileri: Mevcut Durum, Ana Tehditler, Tavsiyeler ve Beklentiler

4. MFT Ürünleri ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması konusunda Üye Devletlerin Politika Sorularına Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması

6. Üye Devletlerin Başarı Hikayeleri

7. Müslüman Dostu Turizmde Özel Sektör Girişimleri