“Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi”

(6 Ekim 2016, Ankara, Türkiye)

  1. İSEDAK Ticaret Outlook 2016
  2. Ticaretin Kolaylaştırılmasında Sınır İdareleri İşbirliğinin Rolü
  3. İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır Ötesi İşbirliği
  4. İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır Ötesi İşbirliğinin İyileştirilmesi konusundaki Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları
  5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması
  6. Üye Ülke Sunumları