İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8.Toplantısı, “Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi” temasıyla 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Ticaret Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 18 Üye Devlet temsilcileri, sırasıyla, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Irak, Kazakhistan, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Türkiye toplantıya katılmışlardır.  İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ve Sınır-Ötesi Araştırma Derneği temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde sınır idareleri işbirliğinin iyileştirilmesindeki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Outlook 2016” adlı Çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: