İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı, 27 Ekim 2016 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Arttırılması” temasıyla Ankara Türkiye’de yapılmıştır.

Toplantıya Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla; Endonezya, Fas, Filistin, Gambiya, Gine, Katar, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan, Nijer, Nijerya, Türkiye ve Uganda’dır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Dünya Bankası (WB), SESRIC, AMEND, ECORYS&SWOV ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde, karayolu emniyeti alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, karayolu emniyetinin arttırılması için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Arttırılması” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Durum 2016” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: