İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 15. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Kentsel Yoksulluk” temasıyla 29 Eylül 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 16 Üye Devletlerinden temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İKB Grubu, Malezya Dünya Bankası Grubu Evrensel Bilgi ve Araştırma Merkezi temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde kentsel yoksulluğun ortadan kaldırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartışmışlardır.

Toplantı sırasında esas olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam Ülkelerinde Kentsel Yoksulluk” isimli çalışma tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

15. İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, “İİT Üye Ülkelerinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” konusuyla 24-25 Eylül 2020 tarihlerinde sanal ortamda yapılmıştır.

Toplantıya 18 Üye Ülkeden temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, BMDTÖ, WTTC (Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi), ICDT (İslam Ticareti Geliştirme Merkezi), ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası) ve SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) temsilcileri de Toplantıya katılım göstermişlerdir.

Üye Ülkelerin Temsilcileri, kendi ülkelerinde sağlık turizmine ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, 35. İSEDAK Bakanlar Oturumu’nda alınan ilgili karar doğrultusunda 15. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, 25 Kasım 2020 tarihinde “Turizm Sektöründe Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” konusuyla gerçekleşecek 36. İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu için bir hazırlık platformu görevi görmüştür. Katılımcılar bahsi geçen konu üzerinde tartışmışlar ve Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu sırasında Bakanların bilgisine sunulacak bir dizi politika önerilerinde bulunmuşlardır.

Toplantıda, esas olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisinin hazırlattığı “İİT Üye Ülkelerinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” ve “İİT Ülkelerinde Turizm Sektöründe Girişimcilik” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantıya dair daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 15. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Etkili Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması Rehberi” temasıyla 22 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İİT üyesi 18 ülkenin temsilcileri toplantıya katılmıştır. Aynı zamanda DTÖ, SESRIC, ICDT, ITFC, ICIEC (İslam İhracat Kredisi ve Yatırım Sigorta Kurumu) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılım göstermişlerdir.

Üye Ülkelerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki milli ticareti kolaylaştırma organlarına ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantı esnasında katılımcılar esas olarak “İSEDAK İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması Rehberi”ni değerlendirmişlerdir.

Toplantıya dair daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 15. Toplantısı, “İİT (OIC) üye ülkelerinde Gıda Güvenliğinin Sağlanmasının ve Beslenmenin İyi Yönetimi” temasıyla 17 Eylül 2020 tarihinde, sanal ortamda gerçekleştirildi.

Toplantıya, 14 Üye Devletin temsilcileri katıldı. Aynı zamanda toplantıya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), IsDB Grubu, IOFS, SESRIC, SMIIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de katılım gösterdi.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Beslenmeye ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaştılar.

Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından başlatılan “İİT (OIC) üye ülkelerinde Gıda Güvenliğinin Sağlanmasının ve Beslenmenin İyi Yönetimi” adlı çalışma değerlendirildi.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 14.Toplantısı, “İslami Finansta Şer’i Yönetişim Çerçevesinin Geliştirilmesi’’ temasıyla çevrimiçi olarak 15 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 21 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, SMIIC, İKB, CIBAFI,  AAOIFI, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileri de toplantıya katılım sağlamışlardır.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerinde İslami finansta şer’i yönetişim çerçevesinin geliştirilmesi alanındaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslami Finansta Şer’i Yönetişim Çerçevesinin Geliştirilmesi”  isimli çalışma ele alınmıştır.