İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 14.Toplantısı, “İslami Finansta Şer’i Yönetişim Çerçevesinin Geliştirilmesi’’ temasıyla çevrimiçi olarak 15 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Mali İşbirliği Çalışma Grubuna kayıtlı 21 Üye Ülke temsilcileri toplantıya katılmışlardır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, SMIIC, İKB, CIBAFI,  AAOIFI, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileri de toplantıya katılım sağlamışlardır.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerinde İslami finansta şer’i yönetişim çerçevesinin geliştirilmesi alanındaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İslami Finansta Şer’i Yönetişim Çerçevesinin Geliştirilmesi”  isimli çalışma ele alınmıştır.