“İslami Finansta Şeriat Yönetişim Çerçevesinin (SGF) Geliştirilmesi”

(15 Eylül 2020)

  1. Şeriat Yönetişim Çerçevesi: Teori ve Uygulama
  1. İİT Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Edinilen Dersler
  1. Üye Devletlerin ŞYÇ’yi İyileştirme Deneyimleri
  1. Uluslararası Kurumların / Özel Sektörün Katkıları
  1. İSEDAK Proje Finansmanı Kapsamında 8. Proje Teklif Çağrısı ve İSEDAK COVID Müdahale Programının Tanıtımı
  • Deniz GÖLE, Direktör, İSEDAK Koordinasyon Ofisi
  1. Üye Ülkelerin İslami Finansta Şer’i Yönetişim Çerçevesinin İyileştirilmesine İlişkin Politika Sorularına Yanıtları