İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 15. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Etkili Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması Rehberi” temasıyla 22 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İİT üyesi 18 ülkenin temsilcileri toplantıya katılmıştır. Aynı zamanda DTÖ, SESRIC, ICDT, ITFC, ICIEC (İslam İhracat Kredisi ve Yatırım Sigorta Kurumu) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılım göstermişlerdir.

Üye Ülkelerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki milli ticareti kolaylaştırma organlarına ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantı esnasında katılımcılar esas olarak “İSEDAK İyi İşleyen Milli Ticareti Kolaylaştırma Organlarının Kurulması Rehberi”ni değerlendirmişlerdir.

Toplantıya dair daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz: