15. İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, “İİT Üye Ülkelerinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” konusuyla 24-25 Eylül 2020 tarihlerinde sanal ortamda yapılmıştır.

Toplantıya 18 Üye Ülkeden temsilciler katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, BMDTÖ, WTTC (Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi), ICDT (İslam Ticareti Geliştirme Merkezi), ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası) ve SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) temsilcileri de Toplantıya katılım göstermişlerdir.

Üye Ülkelerin Temsilcileri, kendi ülkelerinde sağlık turizmine ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, 35. İSEDAK Bakanlar Oturumu’nda alınan ilgili karar doğrultusunda 15. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, 25 Kasım 2020 tarihinde “Turizm Sektöründe Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” konusuyla gerçekleşecek 36. İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu için bir hazırlık platformu görevi görmüştür. Katılımcılar bahsi geçen konu üzerinde tartışmışlar ve Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu sırasında Bakanların bilgisine sunulacak bir dizi politika önerilerinde bulunmuşlardır.

Toplantıda, esas olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisinin hazırlattığı “İİT Üye Ülkelerinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” ve “İİT Ülkelerinde Turizm Sektöründe Girişimcilik” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantıya dair daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz: