“İİT Üye Ülkelerinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi”

(24-25 Eylül 2020)

  1. Turizm Sektörünün Keşfedilmesi ve Fırsatlarının Yakalanması
  1. İİT Üye Ülkelerinde Sağlık Turizmi ve Seçilen Durum Çalışmaları ve Çıkarılan Dersler
  1. Sağlık Turizmi, Daha Sağlıklı Bir Ekonomi İçin Reçete
  1. İİT Üye Ülkeleri İçin Sağlık Turizminin Önemi
  1. Turizm Sektöründe Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Konusunda Temel Zorluklar ve Başarı Etkenleri
  1. Üye Ülke Deneyimleri