İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 15. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Kentsel Yoksulluk” temasıyla 29 Eylül 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 16 Üye Devletlerinden temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, İKB Grubu, Malezya Dünya Bankası Grubu Evrensel Bilgi ve Araştırma Merkezi temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde kentsel yoksulluğun ortadan kaldırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları tartışmışlardır.

Toplantı sırasında esas olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam Ülkelerinde Kentsel Yoksulluk” isimli çalışma tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: