İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO), 6. Ve 7. İslam Zirveleri ile 34. İSEDAK Bakanlar Zirvesinde alınan kararlara binaen Kudüs için yeni bir kapasite geliştirme programı başlatmıştır. Kudüs halkının sosyo-ekonomik şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Program, İKO, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının bir buçuk yıllık hazırlık çalışmalarının sonucunda şekillenerek uygulamaya konmuştur.

Birbiriyle ilintili birçok projeden oluşan Program’ın ilk aşaması, şehrin turizm sektörünün ihtiyaçlarına ve destinasyon yönetimine odaklanacaktır. Bu çerçevede “Kudüs Turizm Altyapısının Analizi ve Turizm Destinasyon Yol Haritası Geliştirilmesi” ve “Turizm Küme Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Desteklenmesi” başlıklı iki projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Halihazırda başlamış olan birinci proje, Kudüs şehrindeki turizm altyapısının analizini ve turizm destinasyon yol haritası geliştirilmesini hedeflemektedir. Çalışmanın temel amaçları arasında şehrin bir turizm destinasyonu olarak temel niteliklerinin tanımlanması, çevresel faktörlerin tespit edilmesi, turizm değer zincirinin analiz edilmesi ve turizm sektöründeki paydaşların ihtiyaçlarının saptanması yer almaktadır.

İkinci projede ise, Kudüs’teki turizm küme örgütlerinde çalışan personelin niteliklerinin geliştirilmesi ve bu örgütlerin kurumsallaşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje sonucunda katılımcıların destinasyon yönetim organizasyonlarının iyi işlemesi için gerekli mesleki standartları öğrenmeleri ve bu alandaki temel becerilerini artırmaları amaçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için dmq@comcec.org e-posta adresinden İKO ile iletişime geçilebilmektedir.

İlgili Haberler

 İSEDAK Kudüs Programı’nın İkinci Projesi başladı

 İSEDAK Kudüs Programı Kapsamında İki Proje Tamamlandı