İSEDAK Kudüs Programı kapsamında, “Kudüs Turizm ve Miras Konseyi’nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması” başlıklı ikinci proje 19 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamış olup 2020 yılı içerisinde projenin tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu proje Kudüs Turizm ve Miras Konseyi’nin iyi işleyen bir destinasyon yönetimi ofisine dönüşmesini, kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir bir finansman mekanizmasına sahip olmasını hedeflemektedir.

Proje kapsamında adı geçen konseyde çalışan personelin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim modüllerinin tasarlanması, çevrimiçi eğitim verildikten sonra destinasyon yönetim biçimi, insan kaynakları yapısı ve finansman modeli bakımlarından konseye öneriler sunulması beklenmektedir. Çevrimiçi eğitim programı ise i) destinasyon yönetimi ve rekabetçilik, ii) turizm ve kültürel miras planlaması ile iii) turizm ürün geliştirme stratejileri ana başlıklarına odaklanacaktır.

Daha fazla bilgi için dmq@comcec.org adresinden iletişime geçilebilir.

İlgili Haberler

 İSEDAK’tan Kudüs İçin Yeni Kapasite Geliştirme Programı

› İSEDAK Kudüs Programı Kapsamında İki Proje Tamamlandı