İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), yeni İSEDAK COVID Müdahale (CCR) Programı kapsamında 2021 yılında finanse edilecek proje için teklif çağrısı başlatmıştır. Başvurular 15 Kasım 2020’de sonlanacaktır.

CCO, COVID Salgınının mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla üye ülke kamu kurumları yararına CCR Programını başlatmaya karar vermiştir.

CCR, pilot aşamasında salgının tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde üye ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmeye odaklanacaktır. Program kapsamında CCO, ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı, nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlama ve mucitleri yatırımcılarla eşleştirmeye odaklanan belirli proje türlerini finanse edecektir.

İhtiyaç Tespiti Broşürü

Uzmanlık Paylaşımı Broşürü

Doğrudan Hibe Broşürü

Proje hazırlama, sunma, değerlendirme, uygulama ve izleme prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için CCR Rehberine. başvurabilirsiniz. Diğer referans dokümanlar, Üye Ülkelerin ilgili İSEDAK Odak Noktalarına (tarım, ticaret ve turizm) e-posta yoluyla iletilecektir.

Temalara erişmek için buraya tıklayınız. Bu temalar, Üye Ülkelere iletilen anketin sonuçları ve Temmuz 2020’de gerçekleştirilen İSEDAK COVID İstişare Toplantılarının çıktıları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Temalar kapsayıcı değildir ve üye ülkeler diğer konularda da proje önerileri sunabilirler.

CCR kapsamında projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında Üye Ülkeler ilgili İİT kurumları ile işbirliği yapmaya teşvik edilmektedir.

Salgının getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir.

CCR’ye sadece kamu kurumlarının proje teklifi sunabileceğini lütfen unutmayın. STK’lar ve özel sektör kuruluşları CCR kapsamında proje sunamayacaklardır.

Daha fazla bilgi için İSEDAK Koordinasyon Ofisi (ccr@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.