İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı, 25 Eylül 2014 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması” temasıyla Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Tarım Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 13 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler sırasıyla, Afganistan, Endonezya, Filistin, Gambiya, Irak, İran, Katar, Mısır, Pakistan, Senegal Sudan, Türkiye ve Uganda’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), Dünya Bankası ve Polatlı Ticaret Borsası temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde küçük ölçekli çiftçilerin piyasaya erişiminin kolaylaştırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlukları paylaşmış ve bu hususta politika seçenekleri ve tavsiyeleri üzerine tartışmıştır. Toplantıda, “İİT Üyesi Ülkelerde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması” ile “İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2014” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 4. Toplantısı 18 Eylül 2014 tarihinde “İİT Ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı Programlarının Kurumsal Yapısı” temasıyla Ankara’da, Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktası bildiren 15 ülkeden temsilciler toplantıya katılım sağlamış olup, bu ülkeler sırasıyla şunlardır: Azerbaycan, Kamerun, Çad, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Fas, Nijer, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Surinam ve Türkiye. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Dünya Bankası Ankara Ofisi ve Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri de toplantıya katılım sağlamıştır.

Üye ülke temsilcileri, İİT ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı sistemlerindeki beşeri kapasitenin arttırılması ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili tecrübelerini, iyi uygulamaları, problemleri ve politika uygulamalarını paylaşmıştır. “İİT Ülkelerinde Sosyal Yardım Ağı Programlarının Kurumsal Yapısı” ve “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2014 – Revize Basım” isimli İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarından hazırlanan çalışmalar toplantıda ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı, 11 Eylül 2014 tarihinde, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Turizmin Desteklenmesi için Havayolu Bağlantılarının Geliştirilmesi” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otelinde yapılmıştır.

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 14 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Afganistan, Benin, Cibuti, Endonezya, Fas, İran, Malezya, Mısır, Nijer, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye, Uganda, ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türk Havayolları (THY), Air Arabia, YDA Dalaman Havalimanı ve ICF International temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerindeki havayolu bağlantılarının geliştirilmesi alanındaki tecrübelerini, kazanımlarını, zorlukları ve politika uygulamalarını paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Turizmin Desteklenmesi için Havayolu Bağlantılarının Geliştirilmesi” ve “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2014 –Yenilenmiş Baskı” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 4. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde İyileştirilmiş Turizm Hizmet Kalitesi için Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması” temasıyla 4 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Turizm Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 14 Üye Devlet toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla,  Endonezya, Filistin, Mısır, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Malezya, Mozambik, Nijer, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye ve Umman’dır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, World Travel, Tourism Council (WTTC), özel sektör temsilcileri ve bazı konuklar da toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde turizm yatırımları konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları sorunları paylaşmışlardır. Toplantıda, ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “ İİT Üyesi Ülkelerde İyileştirilmiş Turizm Hizmet Kalitesi için Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “Turizm Genel Görünüm 2014-Revize Baskı isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: