“ İİT Üyesi Ülkelerde İyileştirilmiş Turizm Hizmet Kalitesi için Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması ”
(4 Eylül 2014, Ankara)

1. İSEDAK Turizm Genel Görünüm

2. Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması: Küresel Eğilimler, Yaklaşımlar ve Başarı Faktörleri

3. Üye Ülkelerde Turizm İşgücünün Geliştirilmesi: Mevcut Durum, Temel Tehditler, Tavsiyeler ve Beklentiler

4. Üye Devletlerde Başarı Hikayeleri

5. Yeni Proje Finansmanı Mekanizmasının Kullanılması