Transport and

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu’nun 16. toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde “COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Ulaştırma Hizmet Sağlayıcıları İçin Zararı Azaltma Stratejileri” temasıyla sanal toplantı şeklinde düzenlenmiştir.

Toplantıya 21 üye ülkeden temsilciler katılmıştır. Ayrıca İSEDAK, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TURKLIM), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıda yer almışlardır.

Üye ülke temsilcileri küresel pandemi esnasında ülkelerindeki ulaştırma hizmet sağlayıcılarına yönelik zarar azaltma stratejileri konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, konuyla ilgili iyi uygulamaların yanı sıra pandeminin ulaştırma sektörü üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle karşılaşılan zorluklar hakkındaki düşüncelerini de iletmişlerdir. Toplantıda İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Ulaştırma Hizmet Sağlayıcıları İçin Zararı Azaltma Stratejileri” başlıklı ilk taslak rapor ele alınmıştır.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linklere tıklayın:

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 16. Toplantısı, “Olağanüstü Durumlarda Gıda Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: COVID-19 Örneği” temasıyla 27 Mayıs 2021 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 22 İİT üyesi ülkeden temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği ve İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Katılımcılar COVID-19 salgınının üye ülkelerde gıda tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini, karşılaşılan zorlukları ve pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan önlem, program ve politikaları tartışmışlardır.

Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Olağanüstü Durumlarda Gıda Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: COVID-19 Örneği” isimli araştırma raporunun ilk taslağı tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun “Covid-19 Sonrasında Turizmdeki Zararları Azaltma Stratejileri” temalı 16. toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde sanal toplantı formatında düzenlendi.

Toplantıya 18 üye ülkenin temsilcileri katıldı. İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve SESRIC temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Üye ülke temsilcileri kendi ülkelerindeki zararı azaltma stratejileri ile ilgili deneyimlerini, kazanımlarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştılar. Katılımcılar bahsi geçen temayla ilgili düşüncelerini ilettiler ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından belirlenen “Covid-19 Sonrasında Turizmdeki Zararları Azaltma Stratejileri” çalışmayla ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

Poverty Alleviation

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 16. Toplantısı, COVID-19 ve İİT Üyesi Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler Üzerindeki Olumsuz Etkileri” temasıyla 24 Mayıs 2021 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 17 İİT üyesi ülkeden temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, Dünya Gıda Programı (WFP) ve BRAC temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Katılımcılar COVID-19 salgınının üye ülkelerdeki sosyo-ekonomik eşitsizlikler üzerindeki etkilerini, karşılaşılan zorlukları ve uygulanan politika ve programları tartışmışlardır.

Toplantı sırasında esas olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “COVID-19 ve İİT Üyesi Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler Üzerindeki Olumsuz Etkileri” isimli çalışma tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 16. Toplantısı “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Pandemisi Süresince ve Sonrasında Ticareti Kolaylaştırma Faaliyetlerinin Sürdürülmesine Yönelik Karşı Önlemler” temasıyla 20 Mayıs 2021 tarihinde sanal toplantı formatında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubu’na dair odak noktalarını dile getiren 20 üye ülke temsilcileri katılmıştır. Toplantıda BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), OECD, SESRIC, SMIIC, ICCIA ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de yer almıştır.

Üye ülke temsilcileri COVID-19 pandemisi süresince ve sonrasında ticareti kolaylaştırma faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmıştır. Toplantıda ayrıca bahis konusu tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun taslak çalışması da ele alınmıştır.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz: