İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 16. Toplantısı, “Olağanüstü Durumlarda Gıda Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: COVID-19 Örneği” temasıyla 27 Mayıs 2021 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 22 İİT üyesi ülkeden temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği ve İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Katılımcılar COVID-19 salgınının üye ülkelerde gıda tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini, karşılaşılan zorlukları ve pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan önlem, program ve politikaları tartışmışlardır.

Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Olağanüstü Durumlarda Gıda Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: COVID-19 Örneği” isimli araştırma raporunun ilk taslağı tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: