İSEDAK Kudüs Programı kapsamında 2021 yılında finanse edilecek projelere yönelik, proje sahibi kuruluşların katılımıyla 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı süresince katılımcılar proje faaliyetleri ile sorumlu aktörler, uygulama, izleme ve raporlama süreçleri, görünürlüğe ilişkin hususlar ve başarılı bir uygulama için diğer kritik konular hakkında bilgilendirilmiştir. Programın ikinci gününde ise finansal raporlama ve ödemelere ilişkin çeşitli sunumlar yapılmıştır.

Fotoğraflar