İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu’nun 16. toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde “COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Ulaştırma Hizmet Sağlayıcıları İçin Zararı Azaltma Stratejileri” temasıyla sanal toplantı şeklinde düzenlenmiştir.

Toplantıya 21 üye ülkeden temsilciler katılmıştır. Ayrıca İSEDAK, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TURKLIM), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıda yer almışlardır.

Üye ülke temsilcileri küresel pandemi esnasında ülkelerindeki ulaştırma hizmet sağlayıcılarına yönelik zarar azaltma stratejileri konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, konuyla ilgili iyi uygulamaların yanı sıra pandeminin ulaştırma sektörü üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle karşılaşılan zorluklar hakkındaki düşüncelerini de iletmişlerdir. Toplantıda İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Ulaştırma Hizmet Sağlayıcıları İçin Zararı Azaltma Stratejileri” başlıklı ilk taslak rapor ele alınmıştır.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linklere tıklayın: