“COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Ulaştırma Hizmet Sağlayıcıları İçin Zararı Azaltma Stratejileri”

 (31 Mayıs 2021)

  1. Araştırma Raporunun Genel Tanıtımı
  2. İİT Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Seçili Vaka Ülkelerden Çıkardıkları Dersler
  3. Üye Ülkelerin Sunumları
  4. COVID-19 Pandemisinin Denizcilik Sektörü Üzerindeki Etkisi: Zorluklar ve Fırsatlar
  5. Lojistik: Covid-19 Sonrası Dünyada Zorluklar ve Fırsatlar
  6. İSEDAK Proje Finansmanından Faydalanma