İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 16. Toplantısı, COVID-19 ve İİT Üyesi Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler Üzerindeki Olumsuz Etkileri” temasıyla 24 Mayıs 2021 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 17 İİT üyesi ülkeden temsilciler katılmıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, Dünya Gıda Programı (WFP) ve BRAC temsilcileri de toplantıya katılmıştır.

Katılımcılar COVID-19 salgınının üye ülkelerdeki sosyo-ekonomik eşitsizlikler üzerindeki etkilerini, karşılaşılan zorlukları ve uygulanan politika ve programları tartışmışlardır.

Toplantı sırasında esas olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “COVID-19 ve İİT Üyesi Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler Üzerindeki Olumsuz Etkileri” isimli çalışma tartışılmıştır.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: