38th Meeting Of The Follow Up Committee Of The COMCEC

İSEDAK İzleme Komitesi 38. Toplantısı 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Holiday Inn Ankara Çukurambar Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Agriculture

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 18. Toplantısı, “KOVİD-19 Sonrası Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Bilgi Sistemleri” temasıyla 16 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 12 üye ülke ve BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, Kovid-19 salgınının etkililerinin de göz önünde bulundurularak gıda sistemlerinin dönüşümünde tarımsal bilgi sistemlerinin rolü hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulgularını da dinlemiştir. Raporun son hali Çalışma Grubunun Ekim ayında düzenlenecek 19. Toplantısına sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Transport

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 18. Toplantısı “Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” temasıyla 17 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 20 üye ülkenin yanı sıra, SESRIC, IsDB, ICIEC, ICD ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerinde ulaştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal etkileri konusunda kendi tecrübelerini, başarılarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştı. Ayrıca katılımcılar, ulaştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi ve İİT Üye Ülkelerinde karşılaşılan zorluklar ile kilit başarı faktörlerinin değerlendirilmesi için küresel uygulamalar hakkında görüştüler. Toplantıda genel olarak İSEDAK tarafından yürütülen “Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” başlıklı araştırma raporunun ön bulguları değerlendirildi.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Tourism

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 18. Toplantısı “Turizm Sektöründe Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi” temasıyla 12 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Turizm Çalışma Grubuna 17 üye ülke ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve SESRIC temsilcileri toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, insan kaynakları yönetimi konusunda kendi tecrübelerini, başarılarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştı. Katılımcılar, söz konusu tema üzerinde görüşerek İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “Turizm Sektöründe Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu çalışmayı değerlendirdiler.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 18. Toplantısı “İİT Üye Ülkelerinde KOBİlerin Uluslararasılaşmasının Artırılması” temasıyla 11 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 19 üye ülke ile OECD, SESRIC, ICDT, ICCIA ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, KOBİlerin Uluslararasılaşması konusunda kendi tecrübelerini, başarılarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştı. Türkiye, ICDT ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İİT Üye Ülkeleri arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) konusunda sunumlar yaptı. Toplantıda söz konusu temaya ilişkin hazırlanan araştırma raporunun ilk taslak çalışmasını da gözden geçirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Poverty Alleviation

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 18. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Etkili Sosyal Yardım Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme” temasıyla 10 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 üye ülke ve Dünya Gıda Programı, Türk Kızılay’ı, SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, Kovid-19 salgınının etkisiyle artan yoksulluk sorunu karşısında sosyal yardımların nasıl sağlandığı ve bundan sonra bu yardımların nasıl daha etkili sunulabileceği hakkında deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulgularını da dinlemiştir. Raporun son hali Çalışma Grubunun Ekim ayında düzenlenecek 19. Toplantısına sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

2022 yılının ilk dönem İSEDAK Çalışma Grubu toplantıları başlamıştır.

Toplantı takvimi ve detaylar için tıklayınız.

Finance

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 17. toplantısı 9 Mayıs 2022 tarihinde sanal formatta, “İslami Finansta Standardizasyon Çalışmaları” temasıyla gerçekleştirildi.

26 üye ülkenin temsilcileri toplantıda Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını dile getirdiler. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IKB, AAOIFI, CIBAFI, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Ziraat Portföy, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de yer aldı.

Üye ülkelerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri İslami Finansta Standardizasyon Çalışmaları’nın arttırılması konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve süreç içerisinde yaşadıkları zorlukları paylaştılar. Toplantı aynı zamanda ülkeye (Türkiye) özel ilk vaka çalışması niteliğindeydi ve adı geçen temada hazırlanan ilk araştırma raporu taslağı da bu toplantıda sunuldu.