“İslami Finansta Standardizasyon Çalışmaları

  • Üye Ülkelerin Deneyimleri
  • Uluslararası Kuruluşların / Özel Sektörün Katkıları

     – Sunum: AAOIFI “İslami Finansta Standardizasyonun İyileştirilmesinde AAOIFI’nin Rolü”
Sunum: Fatma Çınar, İslami Finans Portföy Yönetimi, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD)