İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Etkili Sosyal Yardım Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme

1- Dünyada ve İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Pandemisi Sırasında Sosyal Yardımların Sağlanmasına Genel Bakış

Sunum :Dr. Güneş AŞIK, Danışman

2- Sosyal Yardımların Etkin Sunulmasında Bütünleşik İzleme ve Bilgi Sistemlerinin Rolü

Sunum : Dr. Güneş AŞIK, Danışman

3- Üye Devletlerin, Uluslararası Kurumların ve STK’ların Deneyimleri/Perspektifleri

Sunum: Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sunum: Dünya Gıda Programı

Sunum: KIZILAY (Türk Kızılayı)

4- İSEDAK Mali Destek Araçları

Sunum: İSEDAK Koordinasyon Ofisi