İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 17. toplantısı 9 Mayıs 2022 tarihinde sanal formatta, “İslami Finansta Standardizasyon Çalışmaları” temasıyla gerçekleştirildi.

26 üye ülkenin temsilcileri toplantıda Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını dile getirdiler. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IKB, AAOIFI, CIBAFI, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Ziraat Portföy, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de yer aldı.

Üye ülkelerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri İslami Finansta Standardizasyon Çalışmaları’nın arttırılması konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve süreç içerisinde yaşadıkları zorlukları paylaştılar. Toplantı aynı zamanda ülkeye (Türkiye) özel ilk vaka çalışması niteliğindeydi ve adı geçen temada hazırlanan ilk araştırma raporu taslağı da bu toplantıda sunuldu.