İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 18. Toplantısı, “KOVİD-19 Sonrası Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Bilgi Sistemleri” temasıyla 16 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 12 üye ülke ve BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, Kovid-19 salgınının etkililerinin de göz önünde bulundurularak gıda sistemlerinin dönüşümünde tarımsal bilgi sistemlerinin rolü hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulgularını da dinlemiştir. Raporun son hali Çalışma Grubunun Ekim ayında düzenlenecek 19. Toplantısına sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: