İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 18. Toplantısı “Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” temasıyla 17 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 20 üye ülkenin yanı sıra, SESRIC, IsDB, ICIEC, ICD ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerinde ulaştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal etkileri konusunda kendi tecrübelerini, başarılarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştı. Ayrıca katılımcılar, ulaştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi ve İİT Üye Ülkelerinde karşılaşılan zorluklar ile kilit başarı faktörlerinin değerlendirilmesi için küresel uygulamalar hakkında görüştüler. Toplantıda genel olarak İSEDAK tarafından yürütülen “Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” başlıklı araştırma raporunun ön bulguları değerlendirildi.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: