“Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış”

(17 Mayıs, 2022)

  1. Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’ın sunumu
  • İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu Danışmanı
  1. Araştırma Raporunun Genel Tanıtımı
  1. 3. Küresel Eğilimler: İİT Üyesi Ülkeler Dışındaki Ulaşım Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
  1. Üye Ülke Sunumları
  • Türkiye
  1. Ulaştırma Altyapılarının İİT Üyesi Ülkelerin Ekonomik Gelişimine Etkisi: IsDB’nin Rolü ve Katkıları

                       Mohamud KHALIF, Üst düzey yönetici ve Lotfi ZAIRI, Lead of Sovereign Underwriting, ICIEC

                       Hasan SAMANCIOGLU, Senior Associate Corporate Straegy, ICD

  1. İSEDAK Mali Destek Araçları