Ninth-Call-for-Project-Proposals-of-COMCEC-Project-Funding

İSEDAK Proje Finansmanı Dokuzuncu Proje Teklif Çağrısına ilişkin kısa liste açıklandı.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, projeleri kısa listeye giren odak noktalarıyla önümüzdeki günlerde iletişime geçecektir. Liste için tıklayınız.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), İSEDAK COVID Müdahale (CCR) Programı kapsamında 2022 yılında finanse edilecek proje için teklif çağrısı başlatmıştır. Başvurular 15 Kasım 2021’de sonlanacaktır.

CCO, program kapsamında COVID salgınının üye ülkeler üzerindeki mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla altı işbirliği (tarım, ticaret, turizm, yoksullukla mücadele, ulaştırma ve iletişim, mali işbirliği) alanında ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı ve nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlama şeklindeki proje türlerini finanse edecektir. Proje hazırlama, sunma, değerlendirme, uygulama ve izleme prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için CCR Rehberine başvurabilirsiniz. Diğer referans dokümanlar, Üye Ülkelerin ilgili İSEDAK Odak Noktalarına e-posta yoluyla iletilecektir.

Program kapsamında İSEDAK Çalışma Grupları tarafından tasarlanan politika tavsiyeleri göz önüne alınarak hazırlanan Sektörel Temalara ilişkin projeler desteklenecektir. Ülkeler ayrıca, COVID-19 Küresel Salgının neden olduğu ve bu temaların kapsamadığı özel ihtiyaçlarına yönelik de proje sunabileceklerdir.

Salgının getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir.

CCR’ye sadece ilgili sektördeki İSEDAK Çalışma Grubuna üye kamu kurumlarının proje teklifi sunabileceğini lütfen unutmayın. STK’lar ve özel sektör kuruluşları CCR kapsamında proje sunamayacaktır.

17th Meeting Of The COMCEC Transport And Communications WG

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 17. Toplantısı, “COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri” temasıyla sanal olarak 14 Ekim 2021’de gerçekleştirildi.

Toplantıya 17 Üye Devletlerin temsilcileri katıldı. Ayrıca toplantıya SESRIC, Türk Hava Yolları ve İSEDAK Koordinatörlüğü temsilcileri katıldı.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki küresel salgın sırasında ulaşım hizmeti sağlayıcıları için hafifletme stratejilerine ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaştılar. Ayrıca, pandeminin ulaşım sektörü üzerindeki olumsuz etkisinin neden olduğu iyi uygulamaları ve karşılaştıkları zorlukları tartıştılar. Toplantıda, 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere somut politika önerileri ortaya çıktı. Toplantıda ağırlıklı olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Sırasında ve Sonrası Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri” başlıklı nihai taslak rapor ele alındı.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz: