İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 17. Toplantısı, “COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri” temasıyla sanal olarak 14 Ekim 2021’de gerçekleştirildi.

Toplantıya 17 Üye Devletlerin temsilcileri katıldı. Ayrıca toplantıya SESRIC, Türk Hava Yolları ve İSEDAK Koordinatörlüğü temsilcileri katıldı.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki küresel salgın sırasında ulaşım hizmeti sağlayıcıları için hafifletme stratejilerine ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaştılar. Ayrıca, pandeminin ulaşım sektörü üzerindeki olumsuz etkisinin neden olduğu iyi uygulamaları ve karşılaştıkları zorlukları tartıştılar. Toplantıda, 37. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere somut politika önerileri ortaya çıktı. Toplantıda ağırlıklı olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Sırasında ve Sonrası Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri” başlıklı nihai taslak rapor ele alındı.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz: