“COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Ulaşım Hizmeti Sağlayıcıları için Zararları Azaltma Stratejileri”