İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 17. Toplantısı, “Gıda Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliği Çalkantılı Zamanlarda Nasıl Sağlanır: COVID 19 Örneği” temasıyla 12 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 12 Üye Devlet ve FAO, SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, Kovid-19 salgını sırasında gıda tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği konusundaki deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanan araştırma raporunu da dikkate almıştır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Fotoğraflar