İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 17. Toplantısı, “COVID-19 ve İİT Üye Devletlerindeki Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler Üzerindeki Olumsuz Etkileri” temasıyla 7 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 23 Üye Devlet ve Dünya Bankası, Türk Kızılayı, SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, Kovid-19 salgını sırasında sosyo-ekonomik eşitsizlikler konusundaki deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanan araştırma raporunu da dikkate almıştır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Fotoğraflar