“COVID-19 ve İİT Üyesi Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler Üzerindeki Olumsuz Etkileri”

1- COVID-19 Pandemisinin Dünyada ve İİT Üyesi Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Etkileri

– Sunum: Prof. Dr. Ayça TEKİN KORU Danışman

2- Seçilmiş Vaka Ülke Analizi ve Alınan Dersler

– Sunum: Prof. Dr. Ayça TEKİN KORU Danışman

3-Üye Devletlerin, Uluslararası Kurumların ve STK’ların Deneyimleri/Perspektifleri

– Sunum: Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi

– Sunum: KIZILAY (Türk Kızılayı)

4- İSEDAK Mali Destek Araçları

– Sunum: İSEDAK Koordinasyon Ofisi